حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

اپکس فایندر
دستگاه اپکس فایندر یکی از عوامل موفقیت در درمان های اندودنتیکس دانستن طول صحیح کانال ریشه می باشد. بدین منظور باید نقاط ختم به خوبی مشخص گردد تا ضمن پاکسازی و شکل دادن سراسر طول کانال ریشه،به نسوج پری اپیکال ...
مسعود ربانی
X