حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

دستگاه اپکس فایندر(Apex finder)

اپکس
دستگاه اپکس فایندر

یکی از عوامل موفقیت در درمان های اندودنتیکس دانستن طول صحیح کانال ریشه می باشد. بدین منظور باید نقاط ختم به خوبی مشخص گردد تا ضمن پاکسازی و شکل دادن سراسر طول کانال ریشه،به نسوج پری اپیکال نیز آسیبی وارد نشود.

•برای این منظور دو روش اصلی وجود دارد که یکی رادیو گرافی دندان و دیگری روش الکترونیکی با دستگاه اپکس فایندر می باشد.

از اپکس فایندر برای اهداف زیر استفاده می شود:

پرفوراسیون ریشه و کف اتاقک پالپ در حین درمان یا تهیه پست 

تحلیل داخلی یا خارجی توام با پرفوراسیون ریشه

شکستگی عمودی ریشه 

درمان معلولان ذهنی با خانم های باردار که رادیوگرافی برایشان خطر دارد.

محاسن اپکس فایندر نسبت به رادیوگرافی عبارتست از:

عدم اکسپوز اشعه ایکس

سادگی کاربرد

زمان کمتر

قیمت مناسب

اپکس فایندر محدودیت هایی نیز دارد از جمله :

عدم کارکرد درست در دندان های با اپکس باز

عدم کاربرد در ضایعات وسیع پری اپیکال

وجود خطا در دقت دستگاه بدلیل وجود خون و چرک

کاربرد مشکل در شرایط پرکردگی فلزی در تاج دندان 

تحریک الکتریکی در برخی بیماران

عملکرد اپکس فایندر:

این دستگاه بر اساس امپدانس،گرادیان و فرکانس عمل میکند و بر همین اساس تقسیم بندی و نسل بندی شده است.

• نسل اول این دستگاه بر اساس اندازه گیری تغییر مقاومت الکتریکی داخل کانال عمل میکند.وقتی نوک فایل به بافت های زنده انتهای اپکس می رسد جریان مستقیم حاصل از منبع ولتاژ افزایش یافته و مقاومت کاهش می یابد و دستگاه آلارم می دهد.

• این نسل دارای حساسیت و خطای زیادی به محیط رطوبت و خون داخل کانال دارد.

• در نسل دوم به جای جریان مستقیم از جریان متناوب با فرکانس صدو پنجاه هرتز استفاده شد.استفاده از جریان متناوب باعث افزایش ثبات جریان شده و کاهش قطبی شدن الکترود را در برخواهد داشت.هر چند باعث ایجاد درد در بیماران می شود.

• در این نسل از یک احد برای اندازه گیری امپدانس کانال خشک استفاده میشود.

• در نسل سوم اپکس فایندر ها از یک الکترود قطبی هم مرکز برای اندازه گیری شدت جریان در یک ناحیه محدود استفاده می شود.حداکثر پتانسیل وقتی ثبت می شود که الکترود با تنگه اپیکالی تماس یابد.

• در نسل چهارم برای حل این مشکلات ناشی از رطوبت داخل کانال دندان از امواج فرکانس بالای چهارصد هرتز و تغییرات امپدانسی آن در نواحی پری اپیکال کانال استفاده می شود.

•پروب این دستگاه عایق دار بوده و نیازی به خشک کردن کانال نیست.

اپکس فایندر
شرکت طب کوشای رهاورد شیروان

 

 

 

 

 

 

 

 

مسعود ربانی
ارسال دیدگاه
X