حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

مسواک مدل گلدن چارکول ذغال فعال

مسواک مدل گلدن چارکول ذغال فعال

 

_مسواک گلدن چارکول دارای الیاف فوق نازک و زغال فعال برای سفید کنندگی موثر

_الیاف نرم و فوق نازک با نفوذ به فضای بین دندانی باعث پاکسازی باقیمانده غذایی می شود.

_ساختار حفره ای و خواص یونی زغال فعال سبب جذب باکتری ها و حذف موثر پلاکت های دندانی می شود.

_زغال فعال موجود در الیاف مسواک گلدن چارکول لکه های به جای مانده از مصرف قهوه،چای و سیگار

را از سطح دندان جذب نموده و به طور طبیعی باعث سفید شدن دندان های شما می شود.

 

 

مسواک کربن فعال چارکول
مسواک کربن فعال چارکول

 

 

مسعود ربانی
ارسال دیدگاه
X